Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Μονάδα Φασματομετρίας ED-XRF

 
 
     

Η Μονάδα Φασματομετρίας ED-XRF

 
   

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργεί Μονάδα Φασματομετρίας Ακτίνων-Χ Φθορισμού Ενεργειακής Διασποράς (ED-XRF), παρέχοντας αναλυτικές υπηρεσίες σε μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, σε ερευνητές από άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, καθώς και σε ενδιαφερόμενους παραγωγικούς φορείς. Η Μονάδα στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Εργαστηρίου Πυρηνικής Φυσικής και αποτελεί μέλος του Δικτύου Εργαστηρίων Υποστήριξης Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η φασματομετρία XRF χρησιμοποιείται ευρέως για στοιχειακή ανάλυση (ποιοτική και ποσοτική) ποικίλων δειγμάτων στη στερεά και υγρά φάση.   Η μέθοδος είναι πολυστοιχειακή, εν γένει μη καταστρεπτική, έχει χαμηλό κόστος, επιτυγχάνει ικανή ακρίβεια αποτελεσμάτων και βρίσκει εφαρμογή για τον προσδιορισμό συγκεντρώσεων από επίπεδα 100% έως λίγα ppm.

 
     
     
     
     
     
       
       
         
     

Στοιχεία Επικοινωνίας

 
     

Κώστας Ιωαννίδης,Αναπληρωτής Καθηγητής

 
     

26510 08545

 
     

kioannid@cc.uoi.gr

 
     

Χριστίνα Παπαχριστοδούλου, Δρ

 
     

26510 08492

 
     

xpapaxri@cc.uoi.gr

 
         
         
           
     
 
     

| Αρχική | Η Μέθοδος | Εξοπλισμός | Υπηρεσίες | Έρευνα | Σύνδεσμοι |