Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Μονάδα Φασματομετρίας ED-XRF

 
 
     

Εξοπλισμός

   
   

Η τυπική διάταξη Φασματομετρίας ED-XRF αποτελείται από μια πηγή πρωτογενούς ακτινοβολίας (ραδιοϊσότοπο ή λυχνία ακτίνων Χ) και ένα σύστημα ανίχνευσης της δευτερεύουσας ακτινοβολίας που εκπέμπεται από το δείγμα.

Στη Μονάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργούν διατάξεις Φασματομετρίας ED-XRF με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 
     
     
     
     
   

Διεγείρουσα ακτινοβολία:

 
     
  • δακτυλιοειδείς ραδιοϊσοτοπικές πηγές: 109Cd και 241Am

 
     

Ανιχνευτές:

 
     
  • Ανιχνευτής Si(Li) (CANBERRA): πάχος κρυστάλλου 5 mm, ενεργός επιφάνεια 80 mm2, παράθυρο βηρυλλίου πάχους 25 μm, διακριτική ικανότητα 171 eV στα 5.9 keV, ψύξη υγρού αζώτου

 
     
  • Ανιχνευτής Si-PIN (Amptek X-123):  πάχος 300 μm, ενεργός επιφάνεια 6 mm2, παράθυρο Βηρυλλίου πάχους 12.5 μm, διακριτική ικανότητα 145 eV στα 5.9 keV, θερμοηλεκτρική ψύξη

 
     

Λογισμικό:

 
     
  • Εμπορικά προγράμματα για συλλογή και ανάλυση φασμάτων, κώδικες ανάλυσης θεμελιωδών παραμέτρων

 
     

Στοιχειακό εύρος:

 
     
  • Από το χλώριο (Cl) έως το ουράνιο (U), με όρια ανίχνευσης που εξαρτώνται από το ανιχνευόμενο στοιχείο και τη μήτρα του δείγματος

 
     

Προετοιμασία δειγμάτων:

   
     

Για το χειρισμό και την προετοιμασία των δειγμάτων διατίθεται τυπικός εργαστηριακός εξοπλισμός - δοχεία και συσκευές άλεσης, εξοπλισμός κοκκομετρικού διαχωρισμού, ζυγός ακριβείας, φούρνος, υδραυλική πρέσσα, συσκευή λυοφιλίωσης - ενώ για τις ποσοτικές αναλύσεις διατίθεται ποικιλία από χημικά αντιδραστήρια  και πρότυπα υλικά αναφοράς.

 
           
           
     
 
     

| Αρχική | Η Μέθοδος | Εξοπλισμός | Υπηρεσίες | Έρευνα | Σύνδεσμοι |