Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Μονάδα Φασματομετρίας ED-XRF

 
 
     

Υπηρεσίες

 
   

Ως μέλος του Δικτύου Εργαστηρίων Υποστήριξης Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η Μονάδα ED-XRF έχει κύριο στόχο να στηρίζει τη διατμηματική και διεπιστημονική έρευνα που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες αφορούν τον προσδιορισμό της σύστασης ποικιλίας δειγμάτων, τα οποία συνήθως περιλαμβάνουν εδάφη και ιζήματα, αρχαία κεραμικά και υάλους, οργανομεταλλικά σύμπλοκα, αργιλοπυριτικά υλικά, οξείδια μετάλλων και άλλα φυσικά ή συνθετικά υλικά, δείγματα φυσικών υδάτων και βιομηχανικά ή άλλα λύματα, μέταλλα και κράματα, φυτικούς και ζωικούς ιστούς.

 
     
     
     
     
     
     

Λόγω του εύρους εφαρμογών της μεθόδου, οι χρήστες της Μονάδας προέρχονται από διάφορα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και από άλλα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα, αλλά και παραγωγικούς φορείς. 

Η Μονάδα παρέχει επίσης διδακτικό έργο, συνεισφέροντας στην εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και το κόστος των αναλύσεων, παρέχονται κατόπιν προσωπικής επικοινωνίας.

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
     
 
     

| Αρχική | Η Μέθοδος | Εξοπλισμός | Υπηρεσίες | Έρευνα | Σύνδεσμοι |