Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Μονάδα Φασματομετρίας ED-XRF

 
 
     

Σύνδεσμοι

 
   

Εκδόσεις

 • X-Ray Spectrometry


 • X-Ray Spectrometry: Recent Technological Advances (J. Wiley & Sons Ltd)


 • Handbook of X-Ray Spectrometry (Marcel Dekker, Inc.)


 •  
   
       
       
       
       
     

  Κατασκευαστές Οργανολογικού Εξοπλισμού

   
       
 • Amptek

 •  
       
 • Bruker AXS

 •  
       
 • Oxford Instruments

 •  
       
 • Panalytical (formerly Philips)

 •  
       
 • Rigaku

 •  
       
 • Spectro

 •  
       
 • Thermo Scientific

 •  
           
       

  Προμηθευτές Πρότυπων Υλικών

   
       
 • Analytical Reference Materials International (ARMI)

 •  
       
 • Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM)

 •  
       
 • International Atomic Energy Agency (IAEA)

 •  
       
 • National Institute of Standards and Technology (NIST)

 •  
       
 • National Research Council Canada (NRCC)

 •  
       
 • U.S. Geological Survey (USGS)

 •  
           
       
   
       

  | Αρχική | Η Μέθοδος | Εξοπλισμός | Υπηρεσίες | Έρευνα | Σύνδεσμοι |