Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Μονάδα Φασματομετρίας ED-XRF

 
 
     

Ερευνητικές δραστηριότητες

 
   

ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η Φασματομετρία ED-XRF αποτελεί βασική μέθοδο προσδιορισμού της σύστασης αρχαιολογικών ευρημάτων, με σκοπό τη μελέτη της προέλευσης και των τεχνικών κατασκευής τους. Στη Μονάδα ED-XRF του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πραγματοποιούνται αρχαιομετρικές μελέτες, κυρίως κεραμικών και υάλινων  αντικειμένων, από διάφορες χρονικές περιόδους και περιοχές της Ελλάδας.      

 
     
     
     
     
   

Κατάλογος δημοσιεύσεων/παρουσιάσεων

 
     
   

"A study of ancient pottery by means of X-ray fluorescence spectroscopy, multivariate statistics and mineralogical analysis", Analytica Chimica Acta 573-574 (2006) 347-353.

 

 

"A compositional study of ancient pottery by means of X-ray fluorescence and multivariate analysis", presented at the "4th International Conference on Instrumental Methods of Analysis", October 2005, Iraklion, Crete.

 

 

"Characterization of red-slipped pottery from ancient Cassope - a preliminary compositional study", presented at the "5th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry", October 2008, Athens, Greece.

 

 

"Elemental analysis of ancient pottery: a tool for tracing provenance and probing manufacture practices", presented at the National Seminar on "The use of nuclear analytical techniques in the conservation of cultural heritage objects", October 2008, Athens, Greece.

 

 

"An X-ray microanalytical study of red gloss fine ware produced in ancient Cassope", presented at "TECHNART09: Non-destructive and Microanalytical Techniques in Art and Cultural Heritage", April 2009, Athens, Greece.

 

 

"On the provenance and manufacture of red-slipped fine ware from ancient Cassope (NW Greece): evidence by X-ray analytical methods", Journal of Archaeological Science 37 (2010) 2146-2154.  

   
 
     
 
 
     

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 
         
     

Η Φασματομετρία ED-XRF, ως πολυστοιχειακή μέθοδος, με χαμηλά όρια ανίχνευσης, ενδείκνυται για τον προσδιορισμό βαρέων και τοξικών μετάλλων σε περιβαλλοντικά δείγματα (εδάφη, ιζήματα, ύδατα, δείγματα φυτικής και ζωικής προέλευσης).  

 
         
     

Η Μονάδα ED-XRF του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο περιβαλλοντικών μελετών.

 
         
     

Κατάλογος δημοσιεύσεων/παρουσιάσεων

 
         
     

"Διαδικτυακό Εικονικό Παρατηρητήριο των Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά και του Τόρρε Γκουατσέτο" , http://www.ecodonet.gr/

 

 

"Spatial and seasonal trends of natural radioactivity and heavy metals in river water of Epirus, Macedonia and Thessalia",  Karamanis D., Stamoulis K., Ioannides K., Patiris D. Desalination 224 (2008) 250-260.

 

 

"Environmental assessment of natural radionuclides and heavy metals in waters discharged from a lignite-fired power plant", Karamanis D., Ioannides K., Stamoulis K. Fuel 88 (2009) 2046-2052.

   
 
         
     
 
     

| Αρχική | Η Μέθοδος | Εξοπλισμός | Υπηρεσίες | Έρευνα | Σύνδεσμοι |