ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 
 

Γνωρίστε μας

 

Υπηρεσίες

   
 

Ενημερωθείτε

     
 

Εξοπλισμός

 

Ελέγξτε τα επίπεδα ραδονίου στο χώρο σας

Το ραδόνιο είναι ένα αέριο, άοσμο και άχρωμο.

Ο μόνος τρόπος να διαπιστωθεί αν υπάρχει πρόβλημα ραδονίου σε ένα κτίριο, είναι να μετρηθεί η συγκέντρωσή του με ειδικά συστήματα ανίχνευσης.

 
 

Δραστηριότητες

   
 

Δημοσιεύσεις

   
 

Υπηρεσίες

   
 

Συνδέσεις

   
     
 

Η Ομάδα Ραδονίου πραγματοποιεί μετρήσεις ραδονίου σε κατοικίες και χώρους εργασίας, έναντι χαμηλού κόστους. Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν ταχυδρομικώς δύο ανιχνευτές ραδονίου, καθώς και οδηγίες για την τοποθέτησή τους. Μετά από διάστημα τριών μηνών, οι ανιχνευτές συλλέγονται και επιστρέφονται στο Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής.  

 
         
     

Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και στις Η.Π.Α., παρατηρείται κατά τα τελευταία χρόνια αυξημένο ενδιαφέρον για την καταγραφή των επιπέδων ραδονίου σε κατοικίες και δημόσια κτίρια.

 
         
     

Ιδιαίτερα στις Η.Π.Α, από τα μέσα της δεκαετίας του '80 οργανώνονται εκστρατείες ενημέρωσης κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών και πολιτών για τον κίνδυνο από την έκθεση σε ραδόνιο. Τα δύο τρίτα περίπου (66%) των αμερικανών γνωρίζουν τι είναι το ραδόνιο και από αυτούς, ένα ποσοστό 75% κατανοούν τον κίνδυνο από την έκθεση σε αυτό.

Από τα μέσα της δεκαετίας του '80, γίνονται έλεγχοι των επιπέδων ραδονίου σε σπίτια και πολλά από αυτά έχουν επισκευαστεί για τη μείωση του ραδονίου. Μετά το 1990, στην κατασκευή νέων οικοδομών τηρούνται προδιαγραφές κατά του ραδονίου.

 
     

Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. (ΕΡΑ) συνιστά να γίνεται έλεγχος για ραδόνιο σε όλες τις μονοκατοικίες και τα διαμερίσματα κάτω του τρίτου ορόφου και εκτιμά ότι με την πολιτική αυτή, θα μειωθεί η συχνότητα καρκίνου του πνεύμονα κατά 350 περιστατικά ετησίως.

Στην Ελλάδα, δεν έχουν γίνει ακόμη εκτενείς μελέτες των συγκεντρώσεων ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης είναι περιορισμένη.

 
         
     
 
         
     

Εντοπίστε τις πηγές ραδονίου στο χώρο σας

 
         
     

Η κυριότερη πηγή ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους είναι το ράδιο του εδάφους που περιβάλει τα θεμέλια των κτιρίων.

Μια ακόμη σημαντική πηγή ραδονίου είναι τα οικοδομικά υλικά. Τα κοινά οικοδομικά υλικά όπως το ξύλο, τα τούβλα και το τσιμέντο εκλύουν σχετικά μικρές ποσότητες ραδονίου. Υπάρχουν, ωστόσο, υλικά όπως ο γρανίτης και ορισμένα είδη πέτρας και γύψου που είναι ιδιαίτερα ραδιενεργά.

Η συνεισφορά του νερού που προέρχεται από ιδιωτικά φρέατα μπορεί να είναι επίσης σημαντική. 

 
         
     
 

Η Ομάδα Ραδονίου διαθέτει πολυετή εμπειρία σε μετρήσεις φυσικής ραδιενέργειας.

Απευθυνθείτε σε εμάς, αν επιθυμείτε να ελέγξετε τη συγκέντρωση ραδίου στο έδαφος που περιβάλει την κατοικία σας ή στα υλικά κατασκευής της.

 
         
     
 
     

| Γνωρίστε μας | Ενημερωθείτε | Εξοπλισμός | Δραστηριότητες | Δημοσιεύσεις | Υπηρεσίες |