ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 
 

Γνωρίστε μας

 

Χρήσιμες συνδέσεις

   
 

Ενημερωθείτε

     
 

Εξοπλισμός

 

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

 
 

Δραστηριότητες

 

Radon Information Center

 
 

Δημοσιεύσεις

 

National Radon Safety Board

 
 

Υπηρεσίες

 

U.S., Environmental Protection Agency (EPA)

 
 

Συνδέσεις

 

U.K., National Radiological Protection Board (NRBP)

 
     

World Health Organization (WHO)

 
     

National Safety Council

 
     

American Association of Radon Scientists and Technologists

 
     

BEIR VI Report: The Health Effects of Exposure to Indoor Radon

 
     

Risk Assessment of Radon in Drinking Water

 
     

Comparative Dosimetry of Radon in Mines and Homes

 
         
     
 
     

| Γνωρίστε μας | Ενημερωθείτε | Εξοπλισμός | Δραστηριότητες | Δημοσιεύσεις | Υπηρεσίες | Συνδέσεις |